Gurdwara Khalsa Parkash
Skip Repetitive Navigational Links

Gurdwara Khalsa Prakash

7955 CR-42  (County Road # 42)
Windsor, Ontario
Canada.
Directions to Gurdwara Sahib

Gurdwara Khalsa Parkash

ਜਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ


ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੀ
ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

  1. ਦਰਸ਼ਨੀ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ-ਲੰਬਾਈ 98 ਇੰਚ, ਚੌੜਾਈ 96 ਇੰਚ
  2. ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ--- ਲੰਬਾਈ 62 ਇੰਚ, ਚੌੜਾਈ 60 ਇੰਚ
  3. ਪਲਕਾਂ--- ਲੰਬਾਈ 30 ਇੰਚ, ਚੌੜਾਈ 20 ਇੰਚ
ਨੋਟ: ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰ
ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੰਡਸਰ